Adresa

Radnja 1
Ul.Vojvode Mišića 205 u pasažu
11500 Obrenovac

Radnja 2
Miloša Obrenovića 26
11500 Obrenovac

Telefon

011/8722809

Email

prodaja@jasmininsvetsatova.com